Vem kan bli kär i en inre marknad? frågade sig Jacque Delor, och jag kan inte annat än instämma i den frågan. För att bli förälskad i EU krävs att vi förstår andemeningen, själva grundtanken med EU på djupet.
Vi har i Sverige till skillnad mot många andra av EU:s medlemsländer varit förskonade från krig, ödeläggelse och död under lång tid och har därmed sämre förutsättningar att förstå EU:s betydelse, inte minst den stora och vackra fredstanken.

Vi ser i vår vardag EU mest som en organisation som finns till för en politisk elit och missar därmed alla möjligheter till utveckling, förändring och framåtskridande av inte bara Europa utan hela mänskligheten. Gränser av kultur, religion och politiska motsättningar kan överskridas genom samarbete och lösas genom dialog, kompromisser. Vi skapar massor av Goodwill om vi utvecklar vår förmåga till att se vad som enar oss istället för vad som skiljer oss åt. Vi kan inse värdet av hur vi kan komplettera och berika varandra i det vi gemensamt strävar efter: ett starkt demokratiskt Europa vars självklara grund ska vara fredstanken tillsammans med de mänskliga fri- och rättigheterna.

EU är inte menad att vara till för en politisk elit, nej EU är och ska vara helt vanliga människors röst och förlängda arm ute i Europa och i världen. Tillsammans överbryggar vi svårigheter och hinder över gränserna, som miljö- och klimathot eller gränsöverskridande brottslighet. Ett EU där vi arbetar ur ett icke-egoistiskt perspektiv som ger ordet solidaritet en innebörd, när vi tillsammans arbetar för jämställdhet och jämlikhet, alla människors lika värde, med allas rätt till sitt liv och sina drömmar.
Det här arbetet innebär kamp mot extremism i alla former; islamofobi, antisemitism och främlingsfientlighet. Vi kan tillsammans förebygga och möta konflikter, naturkatastrofer, krig eller andra kriser i ett nära samarbete med Nato och FN.

Om man ser på EU och de allra viktigaste frågorna inte bara för Sverige och Europa utan även för  världen, kan man inte annat än bli förälskad!
Dalai Lama har sagt att det alla människor egentligen vill är att få vara lyckliga, och sant är att olyckliga människor ofta är de som blir bittra och elaka. Låt oss därför hjälpas åt och bidra till en värld där alla har större förutsättningar att finna lyckan och sin egen dröm. Jag hoppas den är god.

Ylva Mjärdell (FP),
undersköterska och EU-kandidat  för Norrbotten