SVAR: Arbetstagare som varit anställd för en begränsad tid och sägs upp på grund av arbetsbrist har företrädesrätt till återanställning i den verksamhet han /hon tidigare var sysselsatt i. En förutsättning för detta är att arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren.
I fallet du beskriver har vikariatet pågått i ett och ett halvt år. Om chefen inte förlänger vikariatet har kollegan företrädesrätt till återanställning, vilket gäller i nio månader. Hon ska absolut inte avsäga sig sina ”lasdagar”. Kontakta genast det lokala facket.