Siffran har räknats fram av ekonomen Hans Olsson på uppdrag av Medlingsinstitutet. Den faktiska skillnaden mellan mäns och kvinnors löner är 16 procent. Det innebär att en genomsnittlig kvinnlig löntagare har 84 procent av en genomsnittlig manlig löntagare.
Läget var likadant 1992. Om man i dag höjde kvinnors löner till mäns nivå skulle det kosta 102 miljarder.

Notan blir lägre om man räknar bort skillnader i yrke, ålder och utbildning mellan män och kvinnor. Kvinnor har då i genomsnitt 6,5 procent lägre lön än män. Att höja kvinnors löner till mäns nivå kostar 36 miljarder. Den här standardvägda löneskillnaden kan enligt Hans Olsson ses som ett uttryck för ren könsdiskriminering.
Om man satsade 36 miljarder, skulle man kunna säga att lönerna var jämställda sedan?
– Det är inte riktigt så enkelt. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män är olika stora inom olika sektorer. Inom kommunsektorn är den till exempel nästan obefintlig, så kommunanställda kvinnor skulle inte få någon större höjning. Då har vi fortfarande problemet med att hela kommunsektorn är lågavlönad. Det handlar om det jag kallar strukturell diskriminering och här måste man börja prata om hur vi värderar olika slags arbete.
Hur skulle man kunna komma åt de faktiska löneskillnaderna?
– Det tror jag man skulle komma åt om man hade jämn könsfördelning inom yrkesgrupperna. Det finns ett slentrianmässigt tänkande att kvinnor behöver mindre pengar vilket förstås är helt åt skogen. Man måste ändra sådana attityder.
Vad kan fackförbund som Kommunal göra för att komma tillrätta med att kvinnor missgynnas på arbetsmarknaden?
– Ställ krav på motparten. Men också propagera mer allmänt för att kommunsektorn har för låga löner. Problemet är väl att det är en skattefinansierad sektor, och man måste få pengar någonstans ifrån. Antingen får man höja skatten eller spara in på folk, och det kanske inte är så populärt.
Vilken siffra är mest rättvisande för vad det kostar att jämna ut lönerna, 36 miljarder eller 102 miljarder?
– Jag tycker nog 36 miljarder. Då har man tagit hänsyn till att män och kvinnor har olika yrken, positioner och så vidare. Men då är man i och för sig tillbaka i frågan varför inte fler kvinnor finns på högre, mer välbetalda poster och yrken … Så vill man ha en utjämning där arbetsmarknaden är mer jämställd överlag, då är 102 miljarder en mer rättvisande siffra.

Hans Olsson skriver om sina uträkningar i den nya antologin ”Nio perspektiv på jämställdhet. En antologi om kvinnors och mäns löner”.

Löneskillnaderna inom arbetsmarknadens olika sektorer

Kvinnors löner i procent av mäns löner

  Faktisk relation
Standardvägd relation
Kommuner
91 % 99 %
Landsting 72 % 95 %
Privat sektor, arbetare 90 % 95 %
Privat sektor, tjänstemän
78 % 90 %