Annett Olofsson är jurist vid LO/TCO Rättsskydd. Tillsammans med LO:s förre chefekonom Dan Andersson har hon skrivit LO–rapporten om integritet i arbetslivet. Rapporten är presenterad för LO–styrelsen men ännu inte offentlig.

Expert Annett Olofsson
Annett Olofsson, jurist vid LO/TCO Rättsskydd.

Enligt Olofsson/Andersson är den personliga integriteten för arbetstagare en rättighet som ska respekteras. Men de kan i undantagsfall acceptera kontroll och övervakning om det är rimligt för att skydda allmänhetens säkerhet, viktiga samhällsintressen eller miljö och egendom.
I första hand tänker de på anställda vid kärnkraftverk, sedeltryckerier och andra arbetsplatser som är av vikt för samhället och där olyckor, stölder eller slarv kan vålla stor skada.

Det har blivit allt vanligare att arbetsgivare kräver att arbetssökande ska visa utdrag ur olika register för att visa att de inte är straffade, ofta sjuka, hemma för vård av barn eller har ekonomiska problem.
Nyligen presenterades en statlig utredning om integritet i arbetslivet. Den föreslår ett förbud för arbetsgivare att kräva av arbetssökande att de ska visa utdrag ur olika register.
– Det är bra att utredningen vill sätta stopp för detta oskick bland arbetsgivare, säger Annett Olofsson.

När det gäller arbetssökande inom barnomsorgen och skolan en lag om att kontroll i straffregistret ska göras för att sortera bort dem som dömts för sexuella övergrepp mot barn.
Annett Olofsson tycker till skillnad från den statliga utredningen att den lagen ska avskaffas.
– Den ger en falsk trygghet. Därför är det inte befogat att ha lagen kvar, säger hon. Detta förslag finns dock inte i rapporten.

Den statliga utredningen föreslår att drogtester bara ska tillåtas om det är motiverat för att värna säkerhet, miljö och egendom.
– Utredningen är inne på samma linje som vår LO–rapport, säger Annett Olofsson.
Hon tycker att det ska finnas speciella skäl till att drog– och alkoholtesta anställda.
– När det gäller kommunalarna tycker jag att det bara är befogat att drogtesta ambulans– och bussförare. Men det är viktigt att testerna görs på ett säkert sätt och att resultatet inte sprids eller används på ett sätt som skadar den personliga integriteten, säger Annett Olofsson.

Hon är tveksam till alkoskåp som Kommunal accepterat för att slippa alkolås i bussarna.
– Föraren ska innan han sätter sig i bussen blåsa in i skåpet, om han är nykter fälls nycklarna till bussen ut. Jag tycker att det är viktigt att skåpet sitter så att ingen annan än den som blåser kan se vad som händer. Arbetskamrater eller passagerare ska inte kunna se om alkoskåpet vägrar att lämna ut nycklarna.

Den statliga utredningen föreslår att det ska vara tillåtet att övervaka, filma, avlyssna och på andra sätt kontrollera anställda om det är motiverat med hänsyn till arbetsgivarens verksamhet.

Annett Olofsson är kritisk till den praxis som Arbetsdomstolen satt om vad som är motiverad kontroll. Arbetsgivaren har i stort sett all rätt att med kamera i lokalerna eller GPS i fordon och kläder övervaka anställda, läsa deras e-post och datorsurfande, avlyssna telefoner eller visitera dem som lämnar arbetsplatsen.
Hon skulle vilja att arbetsgivarens rätt till övervakning begränsades.

Samtidigt tycker hon och Dan Andersson i rapporten att fack och arbetsgivare i kollektivavtal kan komma överens om att övervakning och kontroll får ske och i så fall hur.
– Det kan till exempel handla om att lönen bestäms utifrån arbetstagarens prestation. Då är det rimligt att arbetsgivaren kan mäta den anställdes arbetsinsats. Men det får inte gå så långt att arbetsgivaren då kan se när och hur ofta som arbetstagaren tar paus eller exakt hur arbetet går till.

Rapporten ”Om personlig integritet för arbetstagare” ska bli ett diskussionsunderlag på arbetsplatserna bland LO:s medlemmar.
– Det som kommer fram i diskussionerna blir underlag för LO:s svar på den statliga integritetsutredningen, säger Annett Olofsson.