SVAR: Mitt förslag till dig följer en vanlig enkel målformulering. Fundera på frågorna och skriv ner svaren.
Har jag bestämt mig? Om JA, fortsätt.
Vad vill jag uppnå? Fyll i fortsättning på ”Jag vill…”
När vill jag uppnå mitt mål? Skriv ner när du ska ha nått mål­-et. Du får dock inte minska mer än ett halvt till ett kilo i veckan.
Har jag alla resurser jag behöver? Om ja, gå vidare. Om nej, vad behöver jag mer och hur skaffar jag mig dessa resurser? Skriv ner vad du eventuellt behöver fixa eller kolla upp.
När jag har nått mitt mål, vad kommer det att göra för mig? Blunda och tänk på att du har lyckats med att nå ditt mål. Beskriv det du upplever som tillstånd. Exempelvis frihet eller glädje eller precis vad som kommer till dig.
Skriv ner namnen på dessa tillstånd och sätt upp lappen så du ser orden varje dag.
Börja promenera en timme om dagen.
Ät varje dag tre mål så ren mat som möjligt. Undvik färdiga produkter.
Med dessa tips från en coach tror jag på att du kommer att lyckas. Det är du som bestämmer i ditt liv!