De senaste fem åren har andelen heltidsarbetslösa som får ersättning minskat från 70 till 51 procent. Av alla arbetslösa ungdomar yngre än 25 år har bara 22 procent arbetslöshetsersättning.
– 80 procent av de arbetslösa ungdomarna fick inte ett öre i arbetslöshetsersättning under 2008. Vad ska de göra när de inte får någon ersättning? Jag tror absolut att det kan leda till grå och svarta anställningar. De hamnar ju i en väldigt svag position konkurrensmässigt, säger Bo Lundgren.

Han har skrivit rapporten som IAF, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tagit fram tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Att bara runt hälften av alla arbetslösa får a-kassa handlar inte som man kanske kan tro om att antalet medlemmar i a-kassorna har minskat de senaste åren. Istället handlar det främst om att reglerna för att få a-kassa blivit hårdare och att nytillträdda på arbetsmarknaden utgör en allt större del av de arbetslösa.
– Det blir mer och mer av en insiderförsäkring, för dem som redan är etablerade, inte för den som varit ute inget eller lite på arbetsmarknaden, säger Bo Lundgren.

Han menar förvisso att arbetslöshetsförsäkringen alltid har fungerat på det sättet. Den byggdes ursprungligen upp av fackföreningarna som krävde medlemskap och en viss tids arbete för att betala ut ersättning.
Kravet att man ska ha arbetat en viss tid för att kvalificera sig har alltid funnits, även om det skärptes från och med 2007.
– Jag är förvånad över att man så aningslöst fört ut att det stora problemet är att de som får ersättning får en sämre ersättning, och det till en högre kostnad medan man inte har diskuterat att så få verkligen får ersättning, säger Bo Lundgren.

Andelen som får a-kassa har minskat bland alla grupper, men minskningen slår främst mot ungdomar och arbetslösa födda utanför Norden.
Samtidigt som andelen sysselsatta personer med ett födelseland utanför Norden har ökat den senaste 10-årsperioden är alltså andelen av dem som får arbetslöshetsersättning när de blir arbetslösa lägre än för arbetslösa födda inom Norden. Fram till 2005 låg gruppen ganska kontant på 12-13 procentenheter lägre. Men skillnaden har ökat och var förra året 19 procentenheter lägre.
IAF:s/Arbetsförmedlingens rapport heter ”Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning”. Bo Lundgren har precis gått i pension men var tidigare chef för tillsynsavdelningen på IAF.

•    Bland helt arbetslösa hade 51 procent arbetslöshetsersättning 2008. 2004 var den siffran 70 procent.
•    Motsvarande andel bland deltidsarbetslösa var 63 procent och bland tillfälligt timanställda 58 procent.
•    I gruppen arbetslösa under 25 år har 22 procent arbetslöshetsersättning. Det kan jämföras med gruppen över 55 år där 75 procent hade ersättning.
•    De hårdare reglerna för a-kassan som rapporten hänvisar till handlar främst om att man idag inte kan få en ny period efter 300 dagar, studerandevillkoret har tagits bort, man kan inte få ersättning mellan terminer, arbetsvillkoret är hårdare och deltidsbegränsningen har införts.