­- Vi vill ha en ny svensk modell, trygghet och förnyelse på svensk arbetsmarknad. Vi tror på kollektivavtal och mindre lagstiftning. Reglerna vid uppsägning är en partsfråga, inte något för lagstiftningen. Vi måste ha större flexibilitet på arbetsmarknaden, med anpassning till småföretagen.
Stora företag gör avtal från turordningen, de små är svagare mot facket.
 
Ska las skrotas helt?
­
– Vi ska ha lagstiftning om förbud mot diskriminering, allt annat är frågor för parterna. Vi måste hitta en modern tappning av las, det är ett avtal. Fler ska omfattas av undantag från turordningsreglerna. Om det finns 50 anställda ska tio personer kunna undantas.
 
Hur påverkas utsatta på arbetsplatsen?
­
– Ja, vilka åker ut i dag? Det är de svaga, invandrare och ungdomar, det är de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Om fler småföretag skulle anställa skulle vi ha långt över 100 000 nya jobb. Då skulle det bli lättare att komma in på arbetsmarknaden. Om företagen kunde behålla nyckelpersoner skulle de slippa lägga ner.
 
Centern vill ha individuella avtal också?
– Enskilda anställda ska själv bestämma hur de vill ha det på arbetsplatsen. Det har Vårdförbundet lyckats bra med. Det är bra att människor har rätt att företrädas av facket, men de ska också kunna företräda sig själva. Det ger större möjlighet till ett avtal om vad som är viktigt för mig som individ.
Det kan ta upp allt, lön, kompetensutveckling, karriär, semester, arbetstid och anställningsvillkor. Ibland klarar facket det bra, men ibland tycker medlemmarna att facket politiserats för mycket. Jag vet inte vad som händer om man inte är med i facket i dag, men det kan vara stor risk att man hamnar på undantag. Ett starkt fack som tecknar centrala kollektivavtal kan förenas med individuella avtal.
 
Vad innebär förslaget om ett Framtidskonto för utbildning?
­
– Vi vill ha ett skattegynnat sparande som tillfaller individen. Det ska vara ett personligt konto där man själv eller arbetsgivaren sätter av pengar. Men kan sätta av pengar i en löneförhandling eller använda pengarna som skattesänkningar gett. I dag pensionssparar många, det vore bättre att spara till utbildning.
 
Centern vill ha högre a-kassa?
­
– Alla förändringar ska genomföras samtidigt. Vi vill ha högre a-kassa i början, men vi har inte tagit ställning till nivån, vi ska föra en diskussion med parterna för att få en balans.
 
Blir det verklighet om ni vinner valet?
­
– Vi driver förslaget för att få gehör, jag tror att det finns starkt stöd i samhället.