Arbetet med att hejda smittspridning genom god hygien har pågått sen några år på Sahlgrenska. Hittills har målet varit de anställda, och med foldrar som ”Rätt klädd på jobbet” och ”Klockrent” har de fått lära sig att inte ha långärmade rockar, klockor, smycken och lösnaglar. Reglerna följs inte till hundra procent.
– Nej, följsamheten är inte så bra bland läkarna. Därför genomför vi den här kampanjen tillsammans med Läkarförbundet, säger Ing-Marie Bergbrant som är kvalitetsdirektör.

Läkare och chefer står idag och delar ut foldern ”Rena händer spelar roll” till patienter och besökare på morgonen och under lunchtid. Där manas patienter och deras besökare att tvätta och sprita händerna, särskilt innan de äter och efter toalettbesök.
Här finns också andra råd som ska bidra till att smittrisken mellan patienter ska minska.
– Vi har haft stora utbrott av maginfluensa, och för att slippa det är det viktigt att alla tvättar och spritar händer efter toalettbesök, och att man spritar händerna innan man går in till en patient och när man går därifrån, säger Ing-Marie Bergbrant.

Clean Hands Day har initierats av World Alliance of Patient Safety, en organisation inom Världshälsoorganisationen, WHO.
Sverige anslöt sig nyligen som 119:e land till organisationens globala utmaning för bättre patientsäkerhet, som driver arbetet mot vårdrelaterade infektioner.