SVAR: Du behöver inte vara rädd för att bli ”knäpp”. Många beter sig som du, ibland helt omedvetet. Vi får tvångstankar och gör tvångshandlingar för att vi är rädda för ångest och för att må dåligt. Vissa gör ”små” tvångshandlingar som inte blir problem i vardagen medan andra mer omfattande beteenden kan styra hela ens liv. Man tror att ångest-en blir värre om man slutar, men man lurar sig själv. Tvångshandlingen håller i stället ångesten vid liv! När vi är stressade gör vi ofta fler och i vissa perioder inte alls.
Anledningen till beteendet varierar. För dig kanske det har blivit ett problem först nu, när någon kan upptäcka vad du håller på med.
Jag vill rekommendera dig att söka hjälp. För vissa kan medicin fungera bra i kombination med KBT, kognitiv beteendeterapi. KBT har visat sig ha god effekt på tvångstankar och tvångshandlingar. En terapeut hjälper dig att kartlägga dina beteenden och sedan tränar ni på att förändra dessa. Du får lära dig låta bli att torka av bordet och då stå ut med ångesten som lägger sig efter en stund. Din läkare kan ge dig remiss till en terapeut.