Dagarna med sina färger
röda och svarta
nummer och namn
hänger på väggen
i en tät kö
och väntar på tillfället
att bli sedd och upplevd
som en märkvärdig tid