SVAR: Nej, a-kassan medger inte rätt till ersättning om du själv väljer att arbeta 75 procent på grund av att du inte anser dig tillräckligt frisk för att klara att arbeta heltid. Kassan ersätter förlorad arbetstid under förutsättning att man är arbetsför och oförhindrad att åta sig mer arbete, samt att man söker, men inte kan få ett sådant arbete.