Vi är chockade och djupt upprörda, skakade över Vårdval Stockholms härjningar. Det var ord som Ingela Nylund Watz och Dag Larsson använde, när de presenterade rapporten ”Ett år med Vårdval Stockholm”. Båda är oppositionslandstingråd för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.
Redan när Vårdval Stockholm infördes år 2008 var de kritiska till modellen. Den kommer att gå ut över de mest socialt utsatta områdena i länet förutspådde de.

Vårdval Stockholm innebär att varje vårdcentral får ersättning per listad patient, oavsett om de bor i ett välbärgat eller mer socialt utsatt område.
– Jag hade önskat att jag inte skulle bli så chockad, men vår rapport bekräftar tydligt det vi varnade för, säger Ingela Nylund Watz och hänsyftar till de försämringar som har skett i just socialt utsatta områden.
De har i genomsnitt förlorat 3,9 miljoner kronor och nästan fem anställda per vårdcentral, visar rapporten.

Det framgår också tydligt att det är undersköterskor och sjuksköterskor som förlorar jobben.
– Sköterskorna är inte lönsamma. Ska vårdcentralen överleva måste man anpassa sig till de ekonomiska styrsystemen, säger hon och påpekar att det är läkarbesöken som ger de högsta ersättningarna, inte omvårdnaden och den förebyggande vården. Resultatet blir en försämring av kvalitén.

Rinkeby vårdcentral har halverat sin personal – trots att de har oförändrat antal patienter, från 36 anställda till 19.  Samtidigt som antalet listade patienter i stort sett är oförändrat.
Vårdcentralen har mist 11 miljoner kronor.
– En ekonomisk katastrof, säger Dag Larsson.
Liknande utveckling som i Rinkeby går att se på Fisksätra vårdcentral och Jordbro vårdcentral som båda förlorat omkring en tredjedel av sina anställda. Hässelby vårdcentral har 10 färre anställda.

Färre antal anställda har lett till att arbetsbelastningen har ökat i genomsnitt med 27 procent på vårdcentraler i utsatta områden.
– Personalen går på knäna och det har vi fått bekräftat, det är riktigt upprörande säger Ingela Nylund Wats.
Hon påpekar också att talet om att tillgängligheten ökat är ren bluff. Tillgängligheten ökar inte. Folk tvingas till upprepade läkarbesök i stället för att tidigare kunna få rådgivning på telefonen.

Socialdemokraterna håller tillsammans med v och mp att diskutera ihop sig om hur ett rödgrönt vårdval ska se ut. Det är inte så att de har något emot vårdval i sig men vill se en annan modell. De har haft kontakter med Region Skåne där det sker ett samarbete över partigränserna och där man drar helt andra slutsatser.
Dag Larsson berättar att moderaten Henrik Hammar har sagt att det är otänkbart att ge samma ersättning till Vellinge som till Rosengård.
Rosengård är ett mer socialt utsatt område och därför krävs det mer pengar där.

Patienter styrs till läkare

Av länets cirka 200 vårdcentraler ingår 71 i undersökningen. De är landstingsdrivna. De vårdcentraler som privatiserats under 2008 och privatdrivna vårdcentraler ingår inte i undersökningen.
När Vårdval Stockholm infördes år 2008 höjdes den ersättning som vårdcentralerna får för läkarbesök till 485 kronor, medan ersättningen för besök hos sjuksköterskor och undersköterskor lämnades oförändrad på 200 respektive 100 kronor.
I socialt utsatta områden har antalet besök till sjuksköterskor och undersköterskor minskat med nära tio procent. Mest drabbade är undersköterskor, som har svårt att få jobb när de förlorar sin anställning.

Läs mer på www.socialdemokraterna.se/stockholm