SVAR: I den ”gamla” grupplivsförsäkringen fanns inte diagnosförsäkringen, som är ett nytt moment i sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Det infördes i april 2008. Diagnosförsäkringen har alltid en karenstid på ett år.
Om en medlem går med i Kommunal i exemeplvis oktober 2008 kommer han eller hon att första gången kunna få ersättning för en diagnos som fastställts av en läkare tidigast i oktober 2009.