Ämnet diskuterades under Feministiskt Forum i Stockholm i helgen i ett samtal mellan Agneta Stark, Högskolan Dalarna, och Anna Hellgren, frilansjournalist.

När tusen industriarbetare varslas samma dag passar det mediedramaturgin bättre än berättelser om alla undersköterskor som inte får sina vikariat förlängda, påpekade Anna Hellgren.
– Men det skulle gå att berätta lika dramatiskt om försämringarna i äldreomsorgen, sade Agneta Stark.
Hon menade att vi redan nu ser tecken på försämringarna, till exempel i rapporter om att allt fler gamla får liggsår.

Men effekterna
av finanskrisen kommer att synas ännu tydligare framöver i den kvinnodominerade offentliga sektorn, trodde Anna Hellgren.
– Om några år kommer kommuner och landsting behöva dra ner ännu mer. Detta samtidigt som marginalerna redan idag är små för dem som arbetar inom omsorg och skola.

Frågan om varför
lönerna för kvinnodominerade yrken är så låga kom också upp till diskussion.
– Alla människor är överens om att vård och omsorg är viktigare än biltillverkning, konstaterade Agneta Stark.
– Men allt ska vara lönsamt. Att torka bajs och sköta liggsår är inte lönsamt. Det handlar om vad vi medborgare vill betala för äldreomsorgen, och uppenbarligen är vi inte beredda att betala mer, sade Anna Hellgren.

”Hur drabbas kvinnor i finanskrisen? – Jobb som inte räknas och arbetslöshet som inte syns”
Föredrag på Feministiskt Forum på ABF-huset i Stockholm, 21 februari

Tidskriften Bang ordnade ett samtal mellan Agneta Stark, docent i företagsekonomi och rektor på Högskolan Dalarna samt en av initiativtagarna till Stödstrumporna, och Anna Hellgren, frilansjournalist.