Sedan i höstas har ekonomerna på Sveriges Kommuner och Landsting gång på gång skrivit ner sina skatteprognoser. Kommunpolitiker har blivit tvungna ändra på sin ekonomiska planering eftersom skatteinkomsterna inte alls blir så stora som man förväntat sig.
Strax före jul kom den senaste i raden av sådana kallduschar. Prognosen då sa att skatteinkomsterna för i år skulle bli 2 procent lägre än vad man trodde förra våren när årets budgeter arbetades fram.

Det handlade då om totalt 12 miljarder mindre för kommunsverige, motsvarande cirka 36 000 heltidsjobb.
Hur de ska klara den smällen är inte alla kommunpolitiker på det klara med. Och så nu kommer ännu en kalldusch.
Skatteinkomsterna blir enligt den nya prognosen ytterligare 5 miljarder lägre i år och 11 miljarder lägre 2010. 5 miljarder motsvarar 15 000 jobb.
Sammantaget betyder det att kriseffekten på kommunerna och landstingen motsvarar över 50 000 heltidsjobb, enligt KA:s uppskattning.

Sedan i december 2008 har flera saker inträffat som påverkar bilden av framtiden i negativ riktning, skriver ekonomerna. Bland annat har bedömningen av skatteinkomsterna för förra året justerats ned, vilket påverkar prognosen för de kommande åren.
SKL ser också att den förväntade återhämtningen av ekonomin har skjutits fram i tid och att det planerade införandet av en ”broms” i pensionssystemet i januari 2010 påverkar det kommunala skatteunderlaget.
– I vår prognos ökar skatteinkomsterna med blygsamma 1,6 procent 2010. Skulle bromsen inte utlösas hamnar ökningen på cirka 2 procent, vilket fortfarande är den lägsta ökningen sedan 1993, säger chefekonom Clas Olsson.
– För att dämpa effekterna av den fallande konjunkturen vill SKL att regeringen ger snara besked om en ökning av statsbidragen till kommuner och landsting för de kommande åren.