Åsa Sandvide
Åsa Sandvide

Hon har kommit fram till att vårdare ofta gör saker utifrån idéer om att det ”måste” vara på ett visst sätt. Det kan handla om att en äldre kvinna måste duscha flera dagar i veckan. När hon i all välmening tvingas till det kanske hon rivs. Båda blir kränkta.
– Våld sker i samspel. Ofta behöver man titta på händelsen, fundera över sin egen roll.
Man kan göra annorlunda, i stället för att duscha kanske det går att bada.
– Kanske är det så att den äldre måste duscha, men vi förstår inte att det innebär att vi fråntar den andre rätten att bestämma och vilka konsekvenser det får.

Vårdarna som Åsa Sandvide intervjuat berättar att de tvingar boende till olika saker för de är rädda för att förlora jobbet, skandaler eller för de anhöriga.
Ingen av de intervjuade säger att tvång sker på grund av tidsbrist. De vill ha närvarande chefer och utbildning.
– När vårdarna anställdes räckte hemmafrukompetens, nu saknar de specialkompetens om sjukdomar.

Åsa Sandvide ifrågasätter
att äldrevården är utformad efter en norm för friska och yrkesarbet­ande.
– Äldre dementa har en unik dygnsrytm, de kan vara vakna sex timmar, sova fyra och vakna sex. Vad händer om vi har en vård som följer deras behov?

ID: Åsa Sandvide

Ålder: 50. Yrke: Adjunkt i omvårdnad vid Högskolan i Kalmar.
Familj: Tre utflugna barn, två tonåringar hemma. Bor: Kalmar. Aktuell: Avhandlingen "Våld i särskilda boenden för äldre". Bakgrund: Har arbetat inom äldreomsorgen i drygt 17 år, först outbildad, sedan som undersköterska och sjuksköterska.

3 råd som kan lösa problem

1) Fundera över varför något måste göras.
2) Fundera över vad det du gör innebär för den andre.
3) Leta efter nya möjligheter, fråga anhöriga.