SVAR: Om jag förstår saken rätt har du en tillsvidareanställning på 80 procent och hade dess-utom en tillfälligt utökad sysselsättningsgrad upp till heltid under perioden 29 september till och med den 31 december 2008. Du och din arbetsgivare kom överens om vilka villkor som skulle gälla för denna tidsperiod, bland annat att din lön skulle höjas. Ett sådant avtal kan arbetsgivaren inte ensidigt säga upp. Du hade ingen skyldighet att skriva under ett annat avtal.