Det övergripande målet för den amerikanska fackföreningsrörelsen är att få igenom en lagändring som gör det lättare att organisera sig på arbetsplatserna. Därmed skulle löntagare som gått samman också få rätten att kollektivt förhandla om löner och förmåner. Lagen heter the Employee Free Choice Act.

President Barack Obama och hans vice president Joe Biden stöder lagändringen, liksom en knapp majoritet i senaten. Men nu kraftsamlar motståndarna för att få konservativa demokrater över på sin sida. Med kampanjer i mångmiljonklassen – och detta i dollar – annonserar de med helsidor i tidningarna och sänder reklaminslag i tv.
Lobbygrupperna består av hundratals företag som samlats under väl valda namn som ”Coalition for a Democratic Workforce” och ”Workforce Fairness institute” (ungefär Koalition för en demokratisk arbetsstyrka och Arbetsstyrkans rättviseinstitut), skriver New York Times. Tidningsannonsen går ut på att det är fackbossarna som vill ändra lagen medan medlemmarna skulle vara emot den.

AFL-CIO som är en facklig paraplyorganisation likt LO, pekar på att opinionsundersökningar visar att 73 procent av den vuxna befolkningen i USA är för lagen.
Samtidigt som lobbygrupperna gör allt för att förhindra lagen, arbetar facken aktivt för att få opinionen med sig för en lagändring. I slutet av förra veckan samlades tusentals arbetare i huvudstaden Washington för att demonstrera för lagen och för att överlämna 1,5 miljoner underskrifter för the Employee Free Choice Act till medlemmarna i kongressen.

En av alla på plats i Washington var den före detta skolbussföraren Theresa Gares från New Jersey som fått sparken på grund av sin kamp för fackliga rättigheter. På AFL-CIO:s hemsida säger hon i ett videoklipp:
– Vi bestämde att vi ville ha en fackförening, vi ville förhandla om våra rättigheter. När arbetsgivaren upptäckte att vi försökte organisera oss började de ha möten. De försökte tala folk ut ur det, avskräcka dem. Trots att jag har fått sparken tror jag på detta, det är vår rättighet som vi ska ha.

 

The Employee Free Choice Act skulle ändra det tekniska förfarandet för att bilda en fackförening på arbetsplatsen. I de fall när arbetstagarna gått samman men man inte kan komma överens med arbetsgivaren om ett avtal, ger lagen rätt att kräva medling efter 90 dagar. Idag misslyckas löntagarna att få till ett avtal i 44 procent av fallen efter att de format sig i en fackförening.
Demokraterna försökte få igenom en liknande lagförändring 2007, då misslyckades man.