De försökspersoner som inte oroade sig i onödan och som levde ett socialt och aktivt liv utvecklade i lägre grad demens.
– Den goda nyheten är att livsstil och umgänge är sådant som människor kan påverka själva, till skillnad från sådana riskfaktorer som är ärftliga, säger forskaren Hui-Xin Wang.