SSU menar att generationerna födda på 1980- och 1990-talen drabbas hårt av krisen. De växte upp under Bildt-regeringen och kommer ut på arbetsmarknaden till kris och lågkonjunktur.

Gruppen är lika stor som 40-talistgruppen – men skillnaden är att ungdomsgenerationerna osynliggörs, förklarar Jytte Guteland.
– När industrierna varslar och säger upp män blir det stora demonstrationer på gatorna.

Men när kvinnorna blir uppsagda är det mer tyst liksom det är kring ungdomarnas situation. Det handlar om generationer som vuxit upp med dokusåpor där folk röstar ut varandra och sedan blir de själva utröstade ur parlamentet. Ungdomarna är inte alls väl representerade idag, säger Jytte Guteland.

Beror det på att de inte engagerar sig politiskt eller att de inte släpps in?

– Det är samhällets ansvar att se till att de får plats, idag släpper man inte fram dem. Många är politiskt engagerade, men det är inte lätt att ta och få plats och utrymme.

Enligt socialdemokraterna är nu över 100 000 ungdomar arbetslösa. Sverige ligger på tredje plats bland de EU-länder som har högst ungdomsarbetslöshet (bara Spanien och Ungern har högre).
För att få arbetsgivarna att anställa ungdomar vill SSU ha subventioner. Men inte generella stöd av den typ som regeringen infört och som finns idag:

– Vi vill ge arbetsgivarna subvention med 90 procent av lönen det första året de anställer en långtidsarbetslös ungdom i en tillsvidareanställning, säger Jytte Guteland.

Är du nöjd med de förslag som jobbrådslaget hittills diskuterat?

– Inte än. Vissa saker är jag nöjd med. Att det vill bygga ut högskolan och att de talar om utbildningsvikariat. Det är ett bra sätt att få in ungdomar på arbetsmarknaden. Men vi vill ha nollacceptans mot långtidsarbetslöshet bland ungdomar. De måste veta att det kostar för samhället om unga inte kommer in. De ungdomar som inte får in en fot nu blir lätt en grupp som får en svag förankring i samhället hela livet.

SSU har publicerat en rapport med namnet ”Generation Idol. Den förlorade generationen”.