Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m) medverkade i ett seminarium om sjukförsäkringen på onsdagsförmiddagen.
Efter hennes beskrivning av lagen om den nya rehabiliteringskedjan och vad den betyder var förvåningen stor hos många av åskådarna som bestod av representanter från fackförbund, arbetsgivare och forskningsvärlden.
Efter 180 dagars sjukskrivning ska den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.
Cristina Husmark Pehrsson kom med felaktiga uppgifter om de fall när sjukskrivnas arbetsförmåga inte behöver prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar, och beskrev gränsen som en ”kontrollstation” där man ska kontrollera hur den sjukskrivne mår.

Förutom Försäkringskassan reagerade Kommunals ombudsman Inger Hjärtström.
– Det är en stor diskrepans mellan vad vår minister säger och Försäkringskassans bedömning vilket blir hur verkligheten ser ut. Det är anmärkningsvärt att ministern när det påtalas gömmer sig bakom prat om att hon inte kan påverka tolkningen för att det skulle vara ministerstyre, säger Inger Hjärtström.
Hon menar att det är oroväckande om det är så att lagstiftaren har en avsikt med lagstiftningen som sedan får helt andra konsekvenser när Försäkringskassan tillämpar den.
– Det var så oklart och luddigt och förvånande det hon sa att jag inte kan bedöma om hon inte vet vad hon lagstiftat om eller om hon inte vill stå för den. Men om inte lagen tillämpas på det sätt som det var tänkt måste det ju kunna rättas till, säger Inger Hjärtström.

När Kommunalarbetaren talar med Cristina Husmark Pehrsson efter seminariet vill hon inte uttala sig om syftet med lagen innan hon satt sig in i Försäkringskassans tillämpningstext.
En av dem som skrivit Försäkringskassans tillämpningstext är just Cecilia Udin som tycker att socialförsäkringsministerns framträdande var ”mycket olyckligt”:
– Det blir jättekonstigt och vi var många som reagerade bland åhörarna idag. Att pröva den sjukskrivne mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar är cloun i hela den nya lagen, slirar vi här är det väldigt lätt att vi slirar helt och hållet. Vi har ju tolkningsföreträde och vi har tolkat lagen så gott det går, säger Cecilia Udin.

Vad Cristina Husmark Pehrsson sa som väckte starka känslor var bland annat att det skulle räcka att klara av att arbeta halvtid hos sin arbetsgivare för att undvika prövning mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar (så står det inte i lagen eller i Försäkringskassans riktlinjer) respektive att det räcker att vara inne i vård, behandling eller rehabilitering för att undvika prövning mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar (så står det inte i lagen eller i Försäkringskassans riktlinjer).
Enligt lagen och riktlinjerna krävs det alltid särskilda skäl om man inte ska prövas mot hela arbetsmarknaden om man bedöms ha arbetsförmåga efter 180 dagars sjukskrivning (och det poängteras att det är viktigt att undantagen i form av särskilda skäl inte blir till huvudregel).