– Vi har regelbundna möten med de andra facken i de här frågorna. Nu var vi tvungna att agera utåt tillsammans. Vi måste reagera när vi ser att våra medlemmar blir lidande, säger Carina Wester, Kommunal Stockholm.

Karolinska Universitetssjukhuset
har meddelat att de befarar underskott på 800 miljoner kronor för 2008 och 2009.
Ledningen har då dragit slutsatsen att 900 anställda måste sägas upp. Detta sammantaget med övrig omställning ger en mycket oroande bild, både för medborgarna och våra medlemmar, säger de fyra facken.

Ur det öppna brevet:
”Det finns en övertro på att organisationsförändringar effektiviserar och ger bättre verksamhet. Organisationsförändringar genomförs alltför ofta utan konsekvensbeskrivning och utan annat mål än besparing. Det är viktigt att inför kommande förändringar analysera hur det gått 2008 efter de genomförda verksamhetsövergångarna även utifrån ett personalperspektiv – hur trivs de tidigare landstingsanställda?
 ” Vi kräver att arbetsgivaren är positiv till att pröva särskilda åtgärder för medarbetare som är i övertalighet. Detta kan gälla särskild avtalspension, avgångsvederlag, jobbsökarprogram, kompetensväxling m.m., skriver facken.