SVAR: Så här ska det inte gå till. Vilka rehabiliteringsåtgärder har arbetsgivaren genomfört under alla år du varit sjukskriven? Har ni haft regelbundna möten för planering av återgång till arbete? Har man diskuterat hur en återgång till arbetet skulle fungera? Har man undersökt möjligheterna till anpassning av arbets-uppgifterna i ditt ordinarie arbete? Har man undersökt möjligheten till omplacering inom hela kommunen?
Innan arbetsgivaren gjort detta kan man inte säga upp dig utan att bryta mot gällande regelverk. Arbetsgivaren är också skyldig att informera din fackliga organisation vid en uppsägning, för att facket ska kunna begära överläggning i ärendet och, om det behövs, driva förhandlingarna vidare med hjälp av ombudsman. Du måste omedelbart kontakta facklig företrädare på din sektion, så att ni tillsammans kan förbereda er inför det möte personalchefen kallat till.
Du har genom din fackliga företrädare rätt till hjälp och stöd i den situation du hamnat i.