SVAR: Arbetsgivaren kan inte ensidigt omreglera din anställning och därmed inte heller sänka din sysselsättningsgrad, om det inte sköts så som jag beskriver nedan. Om du är sist anställd ska du sägas upp och få erbjudande om nytt arbete, men med lägre sysselsättning. Så här ser gången ut:
Arbetsgivaren bestämmer, med vissa undantag, om det råder arbetsbrist eller inte och ska kalla facket till förhandling om eventuell arbetsbrist. I den förhandlingen brukar arbetsgivaren beskriva hur många som ska sägas upp.
När förhandlingen är avslutad upprättar arbetsgivaren en LAS-lista, som anger vilka anställda arbetsbristen omfattar. Listan ska upprättas utifrån anställningstid hos arbetsgivaren, och den som har kortast anställningstid är den som först blir uppsagd och så vidare.
Det är inte säkert att det är någon från din arbetsplats som är sist anställd och ska sägas upp.
Är du sist anställd får du uppsägningshandlingar av arbetsgiv-aren och i papperen framgår hur lång uppsägningstid du har. Du ska också skriva på papper om du vill bli återanställd.
Vill arbetsgivaren öka antalet arbetstillfällen kan vederbörande göra det genom schemaförändring.