Aldrig känner jag mig så rik
som vid en sopstation
Få lätta på bagaget
Befrias från
energislukande ting

Vetskapen
att bördor
är förgängliga
känns bra