Mitt namn är Krystyna Nordh. Jag bor och arbetar(än så länge?) i Ängelholm, inom psykiatrin, som mentalskötare. Jag tycker mycket om mitt arbete med –  och åt människor. Vi, personalen gör verkligen allt att vår arbetsplats kan klassas som välfungerande. Vi trivs med varandra,vi känner oss behövda och vi är kompetenta, men vi väntar på stora förändringar. Väntar och oroar oss. Så, som många gör i dagens Sverige på olika arbetsplatser. Det tar mängder av vår energi.
 
Men vi har kvar förmåga att hålla oss glada och friska och hjälpa dem som förväntar sig att få våra hjälpinsatser.Vi sviker aldrig våra patienter, trots att resurser minskar.
I går läste jag att ” Makthavare strider om sjukvården”. Då kom jag ihåg att jag skrev en parafras på ”Blott en dag ett ögonblick i sänder ” i fjol.
 
Det är vårt sätt att kämpa. Med humor och ett leende. Jag vill bjuda hela Redaktionen och även Läsare på  lite glädje. Om denna parafras kan bidra till att någon blir gladare bara en bråkdel av en sekund, är det redan en vinst.
 
En tankeställare:
 
”Var blev ni av, alla drömmar, om en rimligare jord,
Ett nytt sett att leva? Var det bara tomma ord?
Var är dom nu, dom som påstod att dom hade alla svar
men svek alla oss och valde makten? Dom är kvar.”
 
Tage Danielsson, 1976
 
 
 
 
 
Parafras på ”Blott en dag ett ögonblick i sänder”
 
Text :Lina Sandell-Berg,omarbetad av Krystyna Nordh 2008
Musik: Oscar Ahnfelt 1872
 
” Blott en dag, ett ögonblick i sänder”,
vilken tröst, vad en som kommer på!
Vården vilar i partiets händer,
skulle jag, som sjuk, väl ängslas då?
Om det händer något med mitt hjärta
så, att jag blir plötsligt sjuk i dag,
om jag lider av en psykisk smärta,
får jag hjälp då snabbt och med behag?
 
Vården, den är mig så väldigt nära,
den erbjuder varje tid och nåd (???).
Den är stark och står för folkets ära,
den är svenska folkets Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg vill jag spara,
om än oviss syns min hälsostig.
”Som din dag, så skall din kraft och vara”
detta löfte gav DEM mig.
 
Hjälp mig då att leva tryggt och stilla
blott vid dina löften, ledning kär,
ej min tro, och ej den tröst förspilla
som i era löften skyddad är.
Hjälp mig, Vården, att vad helst mig händer,
vårdas av Din Trogna, Mjuka Hand.
”Blott en dag , ett ögonblick i sänder”,
svarar MAKTEN i vårt land.
 
Ängelholm, 2008