Tyst är vandringens fötter
och tanken i vila.

4.
Ack så skönt att vakna i en
varm verklighet.