Bara den senaste veckan skickade Kommunals a-kassa ut beslutsbrev till 73 deltidsarbetslösa som inte längre har rätt att deltidsstämpla. Hittills har knappt 400 av kassans medlemmar berörts.

Den nya begränsningsregeln för a-kassan betyder i korthet att ersättning max betalas ut i 75 dagar för veckor där du både arbetar och får a-kasseersättning.
När dagarna är slut får man ersättning från a-kassan endast om man är heltidsarbetslös. Totalt var nästan 39 000 personer deltidsarbetslösa i Sverige i början av januari.
Bland medlemmarna i Kommunals a-kassa är varje månad runt 17 000 personer deltidsarbetslösa.

Mellan augusti och december 2008 hamnade 272 av dem över 75-dagarsgränsen. Under de två första veckorna i januari har ytterligare 124 medlemmar berörts.
– Det är nu vi börjar se de riktiga effekterna och vi tror att det kommer att öka till många fler under våren, sommaren och hösten, säger Anita Lundberg, chef för Kommunals a-kassa.
Hur tror ni att de kommer att agera?
– Vi har försökt göra ett antagande och vår bedömning är att en tredjedel väljer att arbeta kvar utan att stämpla, en tredjedel tror vi kommer att välja att bli heltidsarbetslösa och en tredjedel kommer att befinna sig inom 75-dagarsgränsen eftersom det hela tiden kommer nya medlemmar.
Vilka råd ger ni medlemmarna?
– Vi kan inte råda medlemmarna till något utan vi berättar vad som händer och om vilka alternativ som finns.
Vad händer för dem som säger upp sin deltidstjänst och blir heltidsarbetslösa?
– Då står den personen till arbetsmarknadens förfogande och söker ett nytt jobb. Då får den personen stämpla på heltid. Klarar man sig inte på sitt deltidsjobb kan det enda alternativet bli att man säger upp sig för att kunna stämpla på heltid.
Blir man avstängd en viss tid från a-kassan om man säger upp sin deltidstjänst?
– Nej, det är ingen avstängning.
Vilka blir konsekvenserna av 75-dagarsregeln?
– Sänkt inkomst för de som blir av med a-kassan. Och de som måste säga upp sig står ju utan den trygghet som en anställning innebär, säger Anita Lundberg.