En Lex Maria anmälan har gjorts av den medicinskt ansvarige sjuksköterskan. Äldreboendet drivs av det privata vårdbolaget Aleris.
– Vi tycker inte att Aleris har tillräcklig personal för att utföra den vård som vi har avtalat om, säger Kerstin Ohlsson, avdelningschef för äldre och funktionshindrade på Kungsholmens stadsdelsförvaltning.
– Vi vill att insatserna ska utföras på rätt sätt.
Vi följer upp verksamheten och har fått in klagomål från anhöriga. Det har varit mycket vikarier och dålig kontinuitet, säger hon.

KA skrev i höstas om fyra Lex Sarah anmälningar som lämnats inpå Serafens äldreboende. Anmälningarna handlade om ett övergrepp, brister i bemötande och två stölder.
Även länsstyrelsen riktade kritik och påpekade brister i bemötandet. Nära hälften av de som ska stå för omvårdnaden saknade grundläggande utbildning. Länsstyrelsen krävde att Aleris skulle mäta att bemanningen motsvarar de äldres behov.
Aleris har sedan dess tagit fram en åtgärdsplan.

Ewa Wetterstrand, Aleris tidigare vd och divisionschef, har sagt till KA att företaget bedriver säker omsorg på Serafen. Nu säger den nya divisionschefen Cecilia Halvars Öhrnell att
Aleris tillsatt en egen utredning som leds av en egen medicinsk ansvarig sjuksköterska för att punkt för punkt komma till rätta med problemen.

Aleris bildades under våren 2005 genom en sammanslagning av ISS Health Care AB och CarePartner AB. Aleris kommer från verbet "alere" på latin som betyder "vårda".
Företaget ägs av riskkapitalbolaget EQT.