Illustration av Magnus BardIdag saknar var tredje arbetslös a-kassa, samtidigt som arbetslösheten det här året väntas öka med 50 procent.
Värst är situationen för unga och utomnordiskt födda medborgare, som har svag anknytning till arbetsmark­naden. Mer än varannan av 20-24-åringarna saknar rätt till a-kassa, en fördubbling på två år. De har ingen ekonomisk trygghet när deras tillfälliga jobb dras in. 14 procent unga saknar såväl jobb som utbildningsplats och här finns inga krispaket från det nya ”arbetarpartiet”.

Men inte heller i kommuner och landsting går det att hoppas på jobb. Deras gemensamma organisation, SKL, vädjar till finansminister Anders Borg om 2-3 miljarder i stöd för detta år och ytterligare 5 för 2010. Inte så mycket, med tanke på att den borgerligt sinnade ekonomen Assar Lindbeck föreslår en satsning på bland annat kommun­erna på minst 50 miljarder! Det är dålig politik att låta den offentliga sektorn gå på knäna samtidigt som industrin varslar över hela landet. Tillför pengar och ta även vara på förslaget från den nybildade rödgröna oppositionen om att snabbt instifta traineejobb för arbetslösa unga i välfärden!
Det har kommit en del underliga uttalanden från regeringen om a-kassan. Anders Borg kritiserar sitt eget beslut att höja avgifterna, enligt en intervju i Dagens Industri (08/12/10). Men samtidigt tycker han att den arbetslöse gott kan klara sig på de max 320 kronor per dag som man kan få även om man inte är med i a-kassan. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin hävdar att det nu ”inte är särskilt dyrt längre, det är bara att gå med”. Kanske tänker han på den sänkning på 50 kronor som ska komma i juli? En sänkning som nu riskerar att bli en höjning, eftersom arbetslösheten styr hur höga avgifterna ska vara.
Dagens a-kassa är dålig även för flertalet som är med. Åtta av tio får inte ut 80 procent av inkomsten.

Forskning visar att
hög a-kassa kombinerat med tydliga regler och kontroller är ekonomiskt effektivt och
rent­av leder till bättre jobb för den sökande än färre dag­ar och lägre ersättning. Sen avgör politiska värderingar om man tycker att starka fack, jämnare inkomstfördelning och ett tryggt samhälle är rätt väg att gå. Allians­regeringen är tydligt inne på ett annat spår.