– Ja, det tror jag faktiskt. I privat sektor visar sig dåligt chefskap snabbare med de resultatkrav som finns. Ofta måste det gå väldigt långt innan en olämplig chef i offentlig sektor omplaceras, säger hon.
Det finns ofta en tröghet i en organisation som en kommun, som gör att problem med en chef får fortgå, förklarar hon.
– Men ska man prata om regelverk så finns det bland annat klart utsagt i arbetsmiljölagens föreskrift om kränkande särbehandling att man faktiskt har vissa skyldigheter som chef. Man måste föregå med gott exempel och får inte bete sig hur som helst mot den anställde.
Har du någon uppfattning om hur bra eller dålig man är i kommunerna på att ta referenser på chefer som ska anställas?
– Man tar nog rätt så noggrant referenser, man pratar med deras föregående arbetsgivare. Men man tar nästan aldrig referenser hos personalen på golvet. Och skulle de få chansen att säga något så vågar de oftast inte.

Expert Anita von Scheele
Anita von Schéele,
organisationskonsult.

Anita von Schéele har ett förslag på hur man ska råda bot på problemet. Hon vill införa en slags utvärdering av chefskapet och hela arbetsplatsen, även fackets insatser. Anställda som slutar ska bli intervjuade och fylla i ett omdöme om bland annat sin chef. Handlingen ska förvaras hos facket på arbetsplatsen.
Det skulle kunna skydda dem som söker jobb från att hamna på ett ställe med dålig chef . Och arbetsgivare som är ute efter referenser skulle kunna begära ut handlingen och få läsa om hur de anställda upplevt chefskapet, menar hon. När chefer vet att de blir utvärderade på det sättet, så anstränger de sig säkert, enligt von Schéele, för att fungera bättre.

– Om arbetsgivarna vet att det finns en referenssamling hos facket så håller de bättre ögonen på sina chefer. Jag har i flera år propagerat för att man ska införa detta.  Dåliga chefer förpestar tillvaron för dem som drabbas och de mår dåligt själva. Det kostar samhället otroligt mycket pengar i form av långa sjukskrivningar och psykiskt lidande.