Problemet var de korta inställelsetiderna, alltså tiden från det att bussföraren kommer till arbetsplatsen till det att vagnen börjar rulla.
Kommunal vände sig med en anmälan till Arbetsmiljöverket och efter möten mellan verket, facket och arbetsgivaren Veolia har nu inställelsetiden ökat mellan tre och sex minuter beroende på vilken depå det handlar om.
– Vi gick tillsammans med arbetsgivaren ut och mätte tiden det tog från arbetsplatsen till vagnen, berättar Roger Lundman. Nu är vi nöjda med hur det har blivit.

Förutom att inställelsetiden har ökat blir bussförarna nu också kompenserade med övertid om avtiderna, alltså tiden det tar när man lämnar bussen, inte stämmer med det uppgjorda schemat.
De nuvarande tidtabellerna gäller fram till juni, då sommartidtabellen tar vid.
– Då kommer vi att vara på tårna så att det blir rätt tider. För som det har varit vinner varken vi bussförare, företaget eller passagerarna något på, säger Roger Lundman.