Att kvinnor kan jobba och tjäna sekiner
underlättas av lyftar och andra maskiner,
för en kvinna är ändå långt mera svag
än en VD i börsnoterat bolag.
Där är det ett hinder att ha kvinnokön
för ingen kvinna orkar lyfta sån lön.