Konkurrens kanske är bra för att pressa priser på stålbalkar men är mer komplicerat i människovårdande verksamhet.
Jag har sett många exempel i vården på att den så kallade kunden inte själv kan bedöma rimligheterna i vårdinsatserna och vilken omvårdnad som blir bäst. Beslutsfattare verkar inte känna till följderna av sjukdom eller åldrande.
Många gånger är det vårdbiträdet, sköterskan eller läkaren som ser vad som blir bäst, efter samråd med patient och anhöriga.

Det är här det blir farligt, när denna makt kopplas ihop med ekonomiska intressen hos läkaren, hemhjälpsbolaget eller den internationella vårdkoncernen.
Chefen är kanske ekonom, styrelsen för riskkapitalbolaget sitter i utlandet och aktieägarna vill ha sina pengar snabbt, helst till ett skatteparadis som hos t ex Attendo Care.

Vårdtagarna är i händerna på vårdarna och vet därför inte vad som är rätt. Ska två eller inga tänder lagas eller dras ut, ska blodtrycket kontrolleras en eller tio gånger per år?
Tyvärr hindrar inte läkaretiken, affärsmoralen eller myndighetstillsynen att patienten utnyttjas när det ekonomiska tänkandet mer och mer tar över det medicinska. Eller?

Visst kan Lex Sarah, fackliga synpunkter eller tillsyn av myndigheter minska problemen men håller själva idén i längden? Vården är ju i så hög grad ett samarbete mellan olika personalgrupper och enheter, inte konkurrens.
Och om utvecklingen fortsätter, var hamnar vi? Det kommer bli stora internationella vårdbolag på börsen, som jag och du som anställda är beroende av. Skulle dessa bolag och riskkapitalister vara mer trygga, mer solida än banker? Dessa faller ju nu som käglor runt om i världen, inklusive i Sverige.
Skulle vårdbolag inte rationalisera och massavskeda personal när aktievinsten sjunker? Försöka lura skjortan av skattebetalarna och i sista hand faktiskt dra ut två istället för ingen tand?

Det är så det kommer bli. Och då är frågan: är det särskilt klokt av samhället att släppa dessa marknadskrafter fria i vårdsektorn?
Lidingö kommun kunde ta över när Attendo Care fick kicken efter misskötsel av de gamla. Men den dag kommuner och landsting sålt ut allt, inte har egen kompetens och organisation: vem har då det yttersta ansvaret för omsorgerna för de sjuka – och för personalen?  Vårdsverige får väl gå i konkurs!
I globaliseringens tid skickar vi de halta och lytta, dementa och de som blivit för gamla i skytteltrafik. Skytteltrafik i något billigt uppköpt Skywaysplan till något lågprisland med konkurrenskraftig lågbetald, utnyttjad men alltid villig arbetskraft.