– Det finns en stor uppslutning i frågan. Det är bara politikerna som inte hänger med, säger Tor Enqvist, Pressansvarig.
Tor Enqvist berättar att de har ett stort stöd i samhället. Musiker och andra föreningar agerar nu för att skapa opinion i kampen för allas rätt till vård.

Vårdförbundet driver frågan på många sätt och har i Stockholm ett samarbete med andra fackföreningar för att kunna ge vård till de papperslösa. Den kampen fortsätter oavsett om politikerna kommer att se till att det blir lagligt eller inte.
– Det här beslutet innebär att våra medlemmar blir tvugna att ta till civil olydnad. Vi ska inte göra skillnad på människa och människa, säger Tor Enqvist.

Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor. Det har cirka 111 000 medlemmar.