För att hitta vägar ut ur krisen samlades socialdemokrater och fackföreningsfolk från de nordiska länderna i Stockholm på måndagen. Det handlade mer om samtal och grupparbeten än att presentera färdiga lösningar.

Samtidigt söker socialdemokraternas jobbrådslag vidare efter en ny arbetsmarknadspolitik. Frågan är hur ny politik de vågar sig på i kristider som dessa?
– Vi kan inte blunda för det läge som är, men det får ju inte bli en jobbakut av vårt jobbrådslag. Vi ska ta fram en långsiktig politik som ska passa både låg- och högkonjunktur. Men det är klart att rådande situation gör det lättare att prata om en bred och bra a-kassa, säger Sven-Erik Österberg, en av s-jobbrådslagets ordföranden.
Vad blir viktigast i den socialdemokratiska jobbpolitiken inför valet 2010?
– Till valet blir det viktigt att skapa en optimism, för förmodligen ser det dystert ut då också.

Om Sven-Erik Österberg ska välja vad som är mest intressant i de andra nordiska ländernas välfärdsmodeller väljer han det danska flexicuritysystemet.
– Om man ser helheten i den danska flexicurityn ser man att de har ett bra välfärdssystem med generös a-kassa och en stor volym arbetsmarknadspolitik. Man får mycket stöd och hjälp för att komma till ett annat jobb.
I Danmark innebär den också sämre anställningsskydd, skulle du vara beredd att rucka på anställningsskyddet för att få de andra vinsterna från den danska flexicurityn?
– Vi har inte rört anställningstryggheten i vårt rådslag, vi har inte ens diskuterat det. Det där får hanteras utav parterna. Arbetsgivarna säger att det är omöjligt att bli av med folk, men jag tycker inte att finns fog för det. Det ser vi ju inte minst nu när det kommer varsel varje dag.
Det varslas runt 1600 personer varje dag i Sverige just nu. Vad behövs det för politik för dem?
– Resurser till arbetsförmedlingen. Regeringen pratar om att arbetsförmedlingen har resurser, men allt går åt till de långtidsarbetslösa i jobb- och utvecklingsgarantin. Bara två procent används till utbildning eller praktik. Regeringen måste erkänna utåt att vi har stora bekymmer. De måste ta de varslades oro på allvar. Men framför allt måste de satsa på utbildning så att de här personerna övervintrar och har bra på fötterna när vinden vänder.

Dansk flexicurity

Flexicuritybegreppet är en sammanslagning av de engelska orden flexibility och security (flexibilitet och trygghet).
Den danska modellen beskrivs ofta som vilande på tre ben som alla är lika viktiga beståndsdelar. Det är en aktiv arbetsmarknadspolitik, generös a-kassa vid arbetslöshet och en flexibel arbetsrätt med ett svagt anställningsskydd.