Köpa ett hus men inte trivsel
Köpa en säng men inte sömn
Köpa en klocka men inte tid
Köpa en bok men inte kunskap
Köpa en position men inte respekt
Betala en läkare men inte köpa hälsa
Köpa en själ men inte liv
Köpa sex men inte kärlek.