I kommuniststyrda länder brukar facket vara partiets förlängda arm på arbetsplatsen, utan något ansvar att förhandla om löner. Ofta väljs någon chef som facklig företrädare.

Nguyen Thi Thuy Thiet
Nguyen Thi Thuy Thiet arbetar fackligt på Hanois barnsjukhus.
Foto: AnnChristin Sjölander

Nguyen Thi Thuy Thiet är sjuksköterska och arbetar fackligt på heltid på Hanois barnsjukhus, där hon har ett eget litet kontor. Bakom henne hänger fackets stora röda dukar med gula fransar.
Hon berättar att facket anordnar tävlingar för att uppmuntra personalen att prestera bra.
En annan roll som facket har är att uppmana personalen att vara försiktig med engångsmaterial och att studera Ho Chi Minhs lära.

Kommunal hade i oktober ett seminarium i Vietnam. Under förra året och i år har Kommunal tillsammans med SKTF utbildat resurspersoner med tonvikt på bland annat pedagogik, kommunikation och ledarskap i en förändringsprocess. Seminarier som rör förhandlingar, arbetsmiljö och jämställdhet har hållits ända sedan 2003.
Nguyen Thi Thuy Thiet har varit med på Kommunals seminarier och tycker att de är bra men påpekar samtidigt hur annorlunda det är i Sverige.
– Er fackförening är uppbyggd för att stödja arbetarna. Här stöder fackföreningen direktionsledningen. Jag samlar ihop arbetarnas åsikter och framför dem till styrelsen. Där måste de lyssna på mig.

Även på det statliga sjukhuset i Uong Bi i östra Vietnam anordnas tävlingar, till exempel ”Miss Sköterska”, där man tävlar om vem som är bäst i sitt yrke.
Lönen sätts av staten och beror på utbildning och antal år i yrket. En sjuksköterska tjänar ungefär 700 kronor men sedan kan bonusen vara lika mycket. En städare kan ha högre lön än en sköterska beroende på hur länge hon arbetat.

Det tar tid för facket att nå ut med sitt budskap på arbetsplatserna. Men Kristina Olsson, internationell sekreterare på Kommunal, tycker sig märka att facket blir mer och mer inriktat på att företräda sina medlemmar.
– Det finns en positiv trend, säger hon.
Och på hälsoförbundets huvudkontor är ordförande Pham Thi Luyen positiv till Kommunals seminarier.
För henne är fackets roll att agitera och värva nya medlemmar, även inom den privata sjukvården.

Lite överraskande propagerar hon för fler privata sjukhus, eftersom de statliga är så överfulla.
– Av allt mitt hjärta föredrar jag att jobba på ett statligt sjukhus men ska jag tänka på pengar borde jag välja ett privat, för där är lönen högre, säger hon.
Inom den privata vårdsektorn har ett och annat kollektivavtal tecknats, men där finns också arbetsplatser, där ingen är med i facket.

Kommunal och SKTF har ett gemensamt projekt i Vietnam. Projektet syftar till att skapa bättre arbetsvillkor och löner för medlemmar med fokus på kvinnor och unga medlemmar.
En målsättning är också att öka antalet kvinnliga förtroendevalda.