Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om missförhållanden på äldreboendet Vintertullen, som drivs av vårdbolaget Attendo Care.
Anhöriga vände sig till stadsdelsnämnden, bland annat på grund av grava fallolyckor som inträffat på äldreboendet. Även länsstyrelsen har framfört kritik. Vintertullen har fått två Lex Maria-anmälningar. I ett fall rörde det sig om ett självmord.

Socialstyrelsen vänder sig emot att hälsomålen inte kända för all personal, inte heller rutiner för klagomål från patienter och anhöriga. Vid flera tillfällen har det saknats läkemedel på äldreboendet.