Marcelo Rojas Espinoza– Jag driver redan i Kommunal Stockholms län jämställdhetsfrågor och integrations- och mångfaldsfrågor. Det är de två frågorna som jag ansvarar för i Stockholm och vill driva i förbundsstyrelsen också.

Vilken är den viktigaste framtidsfrågan för Kommunal?
– Att alla medlemmar har lika värde. Samma möjlighet oavsett om man är man, kvinna eller född någon annanstans.

Vilka erfarenheter som undersköterska tar du med dig in i förbundsstyrelsen?
– Jag har jobbat som undersköterska på ett akutsjukhus, Karolinska i Solna, i många år och suttit i sektionsstyrelsen som vice ordförande så jag vet ganska mycket om hur landstinget fungerar. Hur det ser ut för våra medlemmar som jobbar i den offentliga sektorn. Tjejer och killar och framför allt ensamma mammor med låga löner.

Du har invandrarbakgrund, är det viktigt att ta med sig in i förbundsstyrelsen?
– Det var en av tankarna när jag blev tillfrågad om jag ville ställa upp som suppleant, som jag var först. Och jag tror att det är viktigt. Vi måste spegla medlemskåren i vår organisation. Så vitt jag vet har det inte suttit någon i avdelningsstyrelsen som är född utanför Europa förut.

Och inte i förbundsstyrelsen heller. Vad tycker du om att det har varit så?
– Självklart tycker jag inte att det har varit bra. Jag vet att man har jobbat med frågan. Men vi har haft många år på oss att få folk med annan bakgrund i organisationen. Jag tycker att det är roligt och viktigt att vi kan visa oss trovärdigare bland medlemmarna.