Den självhyllades
gloria föll när ljuset
såg in i mörkret.