– Jag får 85 000 kronor, berättar förste skötaren Mats Kristiansson, 63 år, nöjt.
När Kommunalarbetaren frågar vad Mats Kristiansson ska göra av pengarna säger han:
– Det är inte pengarna så mycket som principen, men jag ska snart gå i pension och åka till Mexico, så de blir ett välkommet tillskott.
Överenskommelsen berör cirka 35 av Kommunals medlemmar.

Helsingbors lasarett var tidigare aktiebolag, från januari år 2000 till 30 april 2003. Under bolagstiden förhandlade de fackliga organisationerna fram ett eget avtal, där arbetstiden för dem som jobbade natt blev 32 timmar i stället för 36. Men psykiatrin stod utanför bolaget.
Sedan beslöt politikerna att avbolagisera lasarettet. När det upphörde beslöt regionen att behålla arbetstiden på 32 timmar. Det kunde göra det lättare att rekrytera folk.

När förvaltningen sedan tog tillbaka psykiatrin förbisåg arbetsgivarna att de som jobbade natt gick kvar på 36 timmar.
Det är lite mer komplicerat än så, på grund av blandad dag- och nattjänstgöring. Kontentan är att skötarna kom att arbeta för många timmar.
– Det är naturligtvis inte roligt att behöva betala ut de här pengarna, det hade varit bättre att få betala dem efterhand eller att vi haft rätt arbetstid redan från starten, men fel ska naturligtvis rättas till, säger personalspecialist Nils-Arne Hägne, Helsingborgs lasarett.
Parterna blev snabbt överens om principen men det tog tid med alla lönelistor och att manuellt räkna ut vad varje person skulle ha, enligt ombudsman Nils-Gunnar Helmersson, Kommunal Skåne, som tror att det kan finnas ännu mer pengar att hämta.