Jag går där för att slippa motorbråk och avgaser. Men idag var det som om ett helt koppel med helikoptrar stod där och rusade sina motorer. Tio män med bördor på ryggen och en slang i handen gick runt och blåste löv från ena stället till det andra.
Jag tänkte att nu vänder sig de döda i sin grav. Det såg ut att vara ett tungt statiskt arbete och det såg absolut inte ut som om det var effektivare än krattan. Luften full av avgaser.
Det är långt från teori till praksis. Vi talar miljö, men hur handlar vi? Tänkte också på den ökande mängden engångsmaterial man har på laboratorierna. Plast, plast. plast – överallt.
Vi ville att det skulle återanvändas men sjukhuset hade inga rutiner för insamling av plast.
 
Idag har jag tänkt på stress och vad den gör med oss. Hur den förändrar vår personlighet.
Vi kan tänka oss en liten arbetsplats med fyra personer. Så länge den dagliga rutinen är hanterbar så är teamandan god och även om de är olika som personer så fungerar samarbetet bra. Allteftersom stressen ökar förändrades de.
Den första reagerar med att bita ihop, hålla käft och jobba på.
Den andra tar upp det på alla möten och säger att här måste det bli en förändring. Hon pratar så mycket om det att den första blir irriterad och föreslår att alla möten ska inställas, eftersom den dagliga rutinen kräver full insats.
Den tredje blir fysisk alldeles utsliten, hon har också en kronisk sjukdom i botten, och det slutar med att hon blir sjukskriven.
Den fjärde har alltid varit lite saktelig av sig och nu går saker och ting ännu saktare, den ökade arbetsmängden och stressen som följer, gör att hon får ännu svårare att organisera sitt arbete.
Den första säger att om bara den tredje kunde hålla sig frisk och den fjärde skulle jobba lite fortare så skulle problemet vara löst. Den första förändras mer och mer till att bli en mobbare.

Till slut blir också den fjärde sjukskriven pga trakasserier från den första. Den andra ser detta men deltar inte i mobbningen. Hon tar upp det med chefen och kräver handling.
Chefen är fullständigt inkompetent när det gäller att hantera personalproblem och ingenting görs, varpå den andra slutar.
Arbetsmiljön har på kort tid förändras från en god miljö till ett katastrofområde.
Tack för idag!