Du luktar stark av häst, sa han.
Jag luktar liv, sa hon. Jag luktar hårrem stöv, läder, svett och lycka.

Känn mina lår nu som bäst, sa hon.
Mörbultade på eget initiativ, sa han.
Verkar högt, farlig och vingligt kan man tycka.