Konsumentombudsmannen, KO, tar Bank2 och sms-låneföretaget Ferratum till Marknadsdomstolen. Ferratum lånar ut upp till 4 000 kr ”räntefritt”, men tar samtidigt en avgift som blir högre ju större lånet är. Ferratum är ett helägt dotterbolag till det finska bolaget JT Family Holding Oy. Verksamheten startades i Finland 2004 och bolaget var först med att utveckla sms-lånen. Idag har företaget verksamhet i 15 länder.

Också Bank2 tar ut en procentuell avgift på sina lån. Enligt konsumentkreditlagen får inte företag ta ut mer än sina kostnader för enskilda lån i sin avgift. Och det är orimligt att avgiften blir större ju mer man lånar, skriver Konsumentombudsmannen.

I en tidigare dom har Marknadsdomstolen klargjort att det inte är tillåtet med den här typen av avgifter. Nu vill KO få utrett exakt vilka kostnader som företaget får ta ut avgift för.