I Ekots lördagsintervju sa socialdemokraternas blivande partisekreterare Håkan Juholt att hans parti inte tänker kompromissa med miljöpartiet om undantaget för två personer i LAS:
Miljöpartiet har tidigare gjort upp med de borgerliga om att två anställda ska kunna undantas från turordningsregeln sist in-först ut vid uppsägning i företag med högst tio anställda. Undantaget berör därmed mer än 90 procent av alla företag i Sverige.

LO har protesterat mot undantaget, Socialdemokraterna och vänsterpartiet har i riksdagen försökt att riva upp ändringen i Las, men har blivit nerröstade av miljöpartiet och de borgerliga.
Trots att socialdemokraterna och miljöpartiet nu är på förlovningsresa i Göteborg så tänker inte miljöpartiet ändra sin linje när det gäller arbetsrätten.
– Jag uppfattar Håkan Juholts uttalande som lite skämtsamt. Ingen socialdemokrat har ställt något ultimativt krav om undantaget från turordningsreglerna. Jag ser inte att det finns något skäl för miljöpartiet att ändra ståndpunkt i denna fråga, säger Peter Eriksson.

Han hoppas att det istället ska gå att komma överens om andra frågor för att stärka arbetsrätten.
– Framför allt gäller det rätten till heltid. Om fack och arbetsgivare inte kan enas om detta krav vill jag att parterna ska vara medvetna om att det kan bli tal om lagstiftning. Vi vill säkra rätten till heltid, inte minst för alla lågavlönade kvinnor i kommuner och landsting. Detta är en viktig jämställdhetsfråga, säger Peter Eriksson.

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och miljöpartiets språkrör Peter Eriksson och Maria Wetterstrand besökte på onsdagen Göteborg tillsammans. Där träffade de bland annat fackliga företrädare för krisdrabbade Volvo. Vid en pressträff lovade s och mp att inför nästa val presentera ett gemensamt förslag om höjt tak och höjd ersättning i a-kassan.