Äldres vistelse på sjukhus har blivit allt kortare och allt mer av vård, omsorg och medicinska insatser utförs av äldreomsorgens personal. Samtidigt saknar runt 40 procent av undersköterskor och vårdbiträden omvårdnadsprogrammet. Det behövs också kvalificerade påbyggnadsutbildningar. Ska personalen få den status den förtjänar kan det inte fortsätta så här.

Vänsterpartiet anser också att handikappomsorgen är klart eftersatt när det gäller statliga insatser för kompetensutveckling. Från tidig-are fokusering på vård och omvårdnad har en tydlig förskjutning skett till ett mer habiliterande, rehabiliterande, socialt och pedagogiskt synsätt.
Personalen är den viktig-aste resursen för en bra handikapp- och äldreomsorg. Nu vill vi satsa på dem.
Elina Linna, Eva Olofsson,
riksdagsledamöter (v)