Kommunalarbetarens enkät visar att en majoritet av Kommunals 23 avdelningsordförande vill att Sahlin riktar in sig på att regera med både vänsterpartiet och miljöpartiet.
Mer än en fjärdedel vill inte ha med mp, bara v.
Efter turbulensen runt samarbetspartierna har hälften fått minskat förtroende för Mona Sahlin. Bland dem som har oförändrat förtroende finns även tre som bara vill ha v med.

Gullbritt Adolfs­son
Gullbritt Adolfsson, avdelningsordförande Skåne.
Lena Ottoson
Lena Ottoson, avdelningsordförande Halland.

Kom­mun­als ordförande i Skåne, Gull­britt Adolfs­son, vill att Sahlin väljer att samarbeta med endast v.
– Utifrån min erfarenhet på hemmaplan är jag orolig för vad miljöpartiet verkligen står för.
Mp bytte sida efter valet och regerar nu ihop med den borgerliga alliansen i Region Skåne:
– Jag vet inte var jag har dem. Det finns ju mycket i det som miljöpartiet säger om miljön. Men vi kan ju inte sätta allt annat på spel.
– När jag lyssnar på vad vänsterpartiet vill så ligger det nära vad våra medlemmar vill.
Det handlar om kommunalarnas vardagsfrågor som löner och arbetsförhållanden.
Helst vill hon att s får en egen majoritet.

Det vill även ordföranden
i Halland Lena Ottoson. Om inte vill hon ha ett samarbete med både v och mp:
– Det här har inte förankrats på ett bra sätt!
Hon menar att det inte bara behövs centrala överenskommelser utan också lokalt ute i kommunerna.
– Som det är nu hoppar miljöpartiet ibland till den borgerliga sidan och ibland till den socialdemokratiska.

Så svarade 22 avdelningsordförande

Vilket/vilka bör s rikta in sig på att samarbeta med i en eventuell regeringskoalition?
Bara mp - 0
Bara v
- 6
Både v och mp - 15
Vet ej - 1

Förtroendet för Mona Sahlin efter turerna i regeringsfrågan:
Ökat - 0
Minskat - 10
Oförändrat - 10
Vet ej - 2

22 av 23 avdelningsordföranden svarade på enkäten.