– A-kassans koppling till de fackliga organisationerna är skrivet i sten för oss. Det är så viktigt för att den svenska modellen ska fungera, sade Österberg vid ett presseminarium.
Miljöpartiet har nyligen föreslagit en obligatorisk a-kassa. Ändå tror Österberg att de båda partierna kan komma överens i sitt fördjupade samarbete. Även om a-kassan.
– Jag förutsätter att vi har en gemensam bild av a-kassan.
Fortfarande är mycket oklart om vad socialdemokraterna vill om a-kassan eftersom det är under utredning i deras så kallade jobbrådslag. Men att de vill höja taket, i ett första steg till 970 kronor, så att fler får ut 80 procent av lönen i ersättning, är klart. Det är också klart att s vill ha kraftigt sänkta avgifter och att ersättningsnivån ska vara 80 procent hela ersättningsperioden. Men hur lång den perioden ska vara kan de inte svara på i dag.

Ett dystert besked för Kommunals alla deltidsarbetslösa medlemmar är att socialdemokraterna fortsätter hävda att arbetsmarknadens parter avtalsvägen ska lösa frågan om rätt till heltid. Om inte det lyckas, och först då, kan det bli tal om lagstiftning.
Men Kommunal har ju gång på gång berättat att avtalsvägen inte är framkomlig och krävt lagstiftning, har det gått er förbi?
– Det finns exempel på olika avtal, i Dalarna till exempel, sade Berit Högman, socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson.
Kan man vänta en hel mandatperiod till innan man tar till lagstiftning?
– Det beror på hur det går, sade hon.
Omställningsavtal, som är aktuellt i dessa dagar av varsel och uppsägningar, talas det en del om i motionen också. Där det saknas sådana avtal, exempelvis i kommuner och landsting, ska samhället stimulera parterna att teckna avtal, tänker sig socialdemokraterna.
– Bara som ett exempel skulle man kunna tänka sig lägre arbetsgivaravgifter för de branscher där parterna tecknar ett omställningsavtal om det saknas, sade Sven-Erik Österberg.

Socialdemokraternas jobbmotion

I motionen föreslås en rad olika saker:
• Sänkt arbetsgivaravgift med 1 procent.
• Sänkt bolagsskatt
• Slopad arbetsgivaravgift för de som anställer ungdomar.
• Kompetensförsäkring i arbetslivet.
• Satsning på arbetsmarknadsutbildning.
• Höjda anslag till arbetsmiljöverket.
• 80 procent i ersättning för sjukskrivna hela sjukskrivningsperioden, ingen bortre gräns samt höjt tak så att fler får 80 procent.