Minns du
hur vi brukade gå ner
till den frusna floden
och betrakta vinterkvinnornas
lek bland block av is?

Ovanför oss gnistrade
miljontals kristalltänder
och bortom skogarna hördes
ambulansernas muntra tjut

Som svetslågor och fallande himlar brann våra ögon
och kring oss virvlade sotflagor och tillvarons rikedom
från morgondagens samtal om livet och döden och kärleken.